PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM

 

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 37

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(27), jędrzejowski(28), kazimierski(28), Kielce(28), kielecki(28), konecki(26), opatowski(26), ostrowiecki(26), pińczowski(28), sandomierski(27), skarżyski(27), starachowicki(28), staszowski(26), włoszczowski(26)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.05.2019 do godz. 21:00 dnia 20.05.2019

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 14:00/20.05 do 21:00/20.05.2019 deszcz 25 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie

powiaty.

RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia

o burzach z gradem

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje