PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Obradowano na temat bezpieczeństwa

 

5 kwietnia br. w starostwie staszowskim odbyły się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Obydwa posiedzenia prowadził starosta staszowski Józef Żółciak. Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęto od przedstawienia sprawozdania starosty staszowskiego z działalności komisji za 2023 rok. Następnie komendant powiatowy PSP st. bryg. Rafał Gajewicz, zastępca komendanta powiatowego policji nadkom. Jacek Rozczypała oraz państwowy powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz przedstawili sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa w obszarach swoich działalności, co uczestnicy obrad zaakceptowali w drodze głosowania. W ostatnim punkcie programu posiedzenia  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku insp. Andrzej Sałata zapoznał członków komisji z  ,,Powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024-2028”, który został przyjęty w drodze uchwały.

Natomiast podczas obrad Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiono plan pracy zespołu na 2024 rok, a także omówiono przygotowanie powiatowych służb, inspekcji i straży do ochrony przed powodzią i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje