PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

LXI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

LXI Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LX/23 z dnia 14.09.2023 r.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2023 i 2024 – projekt 65/23.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 67/23.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 68/23.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 71/23.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/55/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 69/23.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie  zmiany Uchwały Nr LX/60/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 70/23.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028 – projekt 72/23.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – projekt 73/23.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu staszowskiego za 2022 rok oraz informacja Starosty Staszowskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2022 rok.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje