PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

LX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

LX Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 14 września 2023 roku o godzinie 09.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LIX/23 z dnia 03.08.2023 r.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Bogorii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 57/23.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 58/23.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/5/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – projekt 61/23.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 52/23.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 53/23.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 54/23.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 55/23.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 56/23.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 62/23.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 63/23.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 64/23.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028 – projekt 59/23.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – projekt 60/23.
 18. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje