PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

 

Staszów, 9 stycznia 2022 roku

Panie, Panowie
Radni Powiatu Staszowskiego

W związku z przedłużeniem okresu konsultacji do dnia 13 lutego 2023 roku Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji ,,Dolina Wisły” na lata: 2021-2030, (poniżej pismo z Urzędu Miasta i Gminy Połaniec), uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag i propozycji na załączonych formularzach na adres:
– e-mail: powiat@staszowski.eu,
– pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów,
– osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą – 608 049 370.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje