PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Kolejne odcinki dróg powiatowych do remontu

 

3 kwietnia w starostwie staszowskim podpisano 6 umów na realizację inwestycji drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości zadań.

Zadanie 1 pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T Osiek – Suchowola w miejscowości Suchowola” zostanie realizowane na terenie gminy Osiek. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. w Staszowie. Całkowita wartość zadania to 1 mln 363 tys. zł. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku 995 m, w tym: poszerzenie jezdni do szer. 5,50 m, wykonanie nowej nawierzchni o grubości 4 cm, chodnika, oznakowania pionowego i poziomego oraz renowacji odwodnienia.

Zadanie 2 pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T Chmielnik – Potok – Życiny w miejscowości Rudki” zostanie realizowane na terenie gminy Szydłów. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. w Staszowie. Całkowita wartość zadania to 1 mln 327 tys. zł. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku 995 m, w tym poszerzenie jezdni do szer. 5,50 m, wykonanie nowej nawierzchni o grubości 4 cm, chodnika, pobocza gruntowego szer. 1,0 m, oznakowania pionowego i poziomego oraz renowacji odwodnienia.

Zadanie 3 pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w miejscowości Kotuszów” zostanie realizowane na terenie gminy Szydłów. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. w Staszowie. Całkowita wartość zadania to 1 mln 392 tys. zł. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku 995 m,  w tym poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni o grubości 4 cm, chodnika o nawierzchni mineralno-bitumicznej szer. 1,8 m, pobocza umocnionego materiałem kamiennym szer. 0,75 m oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie 4 pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T Oleśnica – Brody – Grobla w miejscowości Oleśnica”. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów. Całkowita wartość zadania to 1 mln 889 tys. zł. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku 995 m,  w tym: wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, budowę poboczy asfaltowych o szer. 1,0 m,  przebudowę chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz renowacji odwodnienia.

Zadanie 5 pn.: „Przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr 1848T  Łubnice – Słupiec w miejscowości Szczebrzusz” zostanie realizowane na terenie gminy Łubnice. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów. Całkowita wartość zadania to 1 mln 268 tys. zł. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 995 m,  w tym poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek bitumicznych gr. 4 cm, obustronnych poboczy asfaltowych o szer. 1,0 m, oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowę istniejącego chodnika na długości 255 m.

Zadanie 6 pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T Jurkowice – Wiśniówka w miejscowości Smerdyna” zostanie realizowane na terenie gminy Staszów. Wykonawcą prac budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych ,,DROKAM” Tomasz Wojtas z Piaseczna w gminie Łoniów. Całkowita wartość zadania to 2 mln 287 tys. zł. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 995 m,  w tym: poszerzenie jezdni do 6,0 m, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanek bitumicznych SMA gr. 4 cm, obustronnych poboczy asfaltowych o szer. 1,0 m, renowacji odwodnienia, a także oznakowania pionowego i poziomego.

Ogółem wartość planowanych remontów wynosi 9 mln 526 tys. zł, z czego 80% tj. 7 mln 620 tys. 800 zł zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita długość odcinków przewidzianych do przebudowy to 5 km 970 m, termin wykonania zadań upływa z dniem 3 października 2024 roku tj. po sześciu miesiącach od podpisania umów.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje