PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Kolejna inwestycja w ZDP Staszów

 

W dniu 12 kwietnia br., w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, podpisano umowę na realizację inwestycji ,,Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej”. Wiatę, w terminie do połowy września br., wybuduje IGLOOBUD Sp. z o.o. z Dębicy, koszt budowy brutto wyniesie 539 tys. 486 zł. Umowę, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka podpisali, w imieniu wykonawcy: Mariusz Kliś – prezes Zarządu IGLOOBUD Sp. z o.o., a w imieniu inwestora Mirosław Bernyś – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, z kontrasygnatą głównej księgowej Beaty Kondek. Wiata posłuży do składowania około 2 tys. ton mieszanki piaskowo-solnej, na potrzeby zimowego utrzymania dróg.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Umowę, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i głównej specjalistki w ZDP Staszów Agnieszki Gajdy, podpisują, od lewej: prezes Zarządu IGLOOBUD Sp. z o.o. Mariusz Kliś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Beata Kondek.

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje