PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Dofinansowano 4 inwestycje w 3 obszarach

 

W piątek, 8 lipca br. w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, podpisano umowy na dofinansowanie 4 projektów z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarach B, D i F.

W imieniu Oddziału Świętokrzyskiego PFRON umowę podpisali: dyr. Andrzej Michalski oraz pełnomocnik ds. pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych Renata Maszkiewska, a w imieniu powiatu staszowskiego: starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Łączna wartość dofinansowania 4 inicjatyw wyniosła 547 tys. 316,89 zł, z czego przyznano na:

  1. zadanie pn. ,,Zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy w Rytwianach dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu” – 14 tys. 230 zł (obszar B: likwidacja barier w dostępności do urzędów, placówek edukacyjnych itp.)
  2. zadanie pn. ,,Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach” – 120 tys. zł, dotyczy zakupu busa 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, (obszar D: likwidacja barier transportowych),
  3. zadanie pn. ,,Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w placówkach rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem miasta i gminy Staszów” – 281 tys. 657,70 zł, dotyczy zakupu autobusu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, (obszar D: likwidacja barier transportowych),
  4. zadanie pn. ,,Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu” – 118 tys. 080 zł, (obszar F: tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących).

Na obsługę realizacji ww. projektów, PFRON przeznaczył dodatkowo 13 tys. 349,19 zł. Termin zakończenia realizacji ww. 4 zadań i ich rozliczenia, upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje