PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Posiedzenie, jakie odbyło się 27 września br., rozpoczął szef Zespołu starosta staszowski Józef Żółciak, który powitał wszystkich obecnych i przedstawił program spotkania. Następnie inspektor Andrzej Sałata omówił protokół i wnioski z poprzednich obrad PZZK.

Zasadniczą część posiedzenia rozpoczęto od oceny sytuacji epidemiologicznej COVID-19, którą omówiła powiatowy inspektor sanitarny w Staszowie Bożena Głaz. Z przedstawionych danych wynika, że od 1 lipca do 27 września, odnotowano 43 zachorowania, najmniej przypadków – 3 było w lipcu. Niestety nie najlepiej przedstawia się sytuacja w obszarze szczepień. Najwięcej zaszczepionych osób jest w gminie Staszów – 49,2%,  najmniej w gminie Osiek – 41,4%.

Następnie sytuację w staszowskim szpitalu przedstawił dyrektor Paweł Wojtasik, który m.in. zaapelował o kontynuowanie promocji szczepień.

Ostatni punkt programu posiedzenia dotyczył oceny służb i administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  „Bezpieczne Wakacje” oraz zapewnienia bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych. Informacji udzielili: zastępca komendanta powiatowego policji kom. Jacek Rozczypała, komendant powiatowy PSP st. bryg. Rafał Gajewicz. Informację uzupełniła insp. Bożena Głaz, w zakresie inspekcji sanitarnej zorganizowanych na terenie powiatu staszowskiego turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieżowych. Działania kontrole były uzupełnione akcją edukacyjną.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje