PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

,,Ksiądz musi zaprzestać”

 

Życie i działalność księdza Romana Kotlarza, są treścią ekspozycji, jaką w niedzielę 28 września otwarto w kościele św. Floriana w Koprzywnicy. Na zaproszenie organizatorów wystawy: posła na Sejm RP Marka Kwitka, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i proboszcza parafii ks. Jerzego Burka, licznie odpowiedzieli parafianie i samorządowcy biorąc udział w uroczystym otwarciu wystawy.

Ekspozycja przygotowana w formie fotogramów z opisami, składająca się z 2 części: I – życie księdza Romana Kotlarza i II – dochodzenie do prawdy, została opracowana przez pracowników Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Reprezentująca IPN Ilona Religa z Referatu Edukacji Narodowej w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. ,,W 2021 r. mija 45. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza, zwanego „radomskim Popiełuszką” – kapłana błogosławiącego robotników protestujących w Radomiu 25 czerwca 1976 r. W kazaniach upominał się o osoby represjonowane. Sam stał się ofiarą bezprawnych działań PRL-owskiego aparatu represji, które zakończyły się jego śmiercią 18 sierpnia 1976 r. Ksiądz Kotlarz stał się swoistym symbolem, „ikoną” protestu robotniczego w czerwcu 1976 r. Całą jego posługę duszpasterską znaczyły konflikty z władzą komunistyczną. Tak było w Szydłowcu, w Koprzywnicy, w Pelagowie i nawet w Mircu, gdzie bardzo zdecydowanie wypowiadał się przeciwko wyprowadzaniu nauki religii ze szkół. Był kapłanem wrażliwym na ludzką krzywdę. To właśnie dlatego ks. Kotlarz 25 czerwca 1976 r. przyłączył się do robotników protestujących na ulicach Radomia, a potem – nie bacząc na osobiste ryzyko – wystąpił w ich obronie w kazaniach. Specyfika komunistycznego państwa, które nawet w okresie tzw. średniego PRL-u nie zrezygnowało z drastycznych form represji, skazywała go na konfrontację z bezpieką”.

Po zakończeniu uroczystości otwarcia wystawy ks. proboszcz Jerzy Burek zaprosił do uczestnictwa we mszy świętej odprawionej w intencji beatyfikacji ks. Romana Kotlarza oraz, po zakończeniu liturgii, na koncert Marszałkowskiej Orkiestry Dętej z Kielc. Wystawę będzie można oglądać w kapitularzu kościoła św. Floriana w Koprzywnicy do niedzieli, 3 października br.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje