PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z posiedzenia komisji

 

W dniu 20 grudnia br. w starostwie staszowskim, odbyło się połączone  posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenia otworzył i prowadził wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Posiedzenie  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęto od stwierdzenia prawomocności obrad, przyjęcia porządku i omówienia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Następnie skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska zapoznała obecnych z projektem budżetu na 2022 rok, na realizację zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W kolejnym punkcie posiedzenia komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz i zastępca komendanta powiatowego policji kom. Jacek Rozczypała, poinformowali o przygotowaniu służb do zbliżającego się okresu świąteczno-noworocznego. Na zakończenie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w starostwie Ryszard Stachura przedstawił propozycję do planu działania Komisji w 2022 roku.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozpoczęto od przedstawienia możliwości wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych potrzebujących pomocy w okresie zimy. Stosowne informacje przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek. W dyskusji burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, poinformował o tworzeniu ,,Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”, co podyktowane jest wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę za kierowanie osób do ośrodków wsparcia. Następnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś poinformował o przygotowaniach do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimy. Burmistrzowie i wójtowie podziękowali dyrektorowi Mirosławowi Bernysiowi za dotychczasową efektywną współpracę. Po omówieniu spraw drogowych powiatowy inspektor sanitarny w Staszowie Bożena Głaz poinformowała o sytuacji epidemicznej Covid-19. Dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik omawiając sytuację w tej placówce, poinformował o pełnym wykorzystaniu 32 łóżek covidowych. Zwrócił uwagę na fakt, że przyjmowani do szpitala pacjenci z Covid-19, to osoby nie zaszczepione, a u osób zaszczepionych przebieg choroby przebiega znacznie łagodniej. Dyrektor zaapelował o zgłaszanie się do szczepień i przestrzeganie obowiązujących zasad, w szczególności poprawnego noszenia maseczek i utrzymywanie dystansu. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakończono przedstawieniem propozycji do planu działania zespołu w 2022 roku.

                                                                      Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje