PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Inwestycje
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

W Starostwie podpisano 7 umów

 

W związku z rozstrzygnięciem przetargów na roboty drogowe dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, w dniu 28 listopada br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, podpisano umowy na realizację odbudowy mostu na rzece Radnia oraz 8 odcinków dróg powiatowych.

W czasie podpisania umów, oprócz przedstawicieli wykonawców i Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, obecni byli samorządowcy realizujący inwestycje: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Łubnice Anna Grajko. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego reprezentował radny Paweł Krakowiak. W związku z innymi obowiązkami, na podpisaniu umów nie mogli być obecni: burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, na których terenie również będą prowadzone remonty.

Pierwsza podpisana umowa z SALTOR s.c. K. Kobos , E. Wielgo z Kielc, dotyczyła budowy mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki – Solec Stary, w gminie Szydłów, wraz z budową odcinka drogi o długości 80 m, stanowiącej dojazd do mostu. Wartość inwestycji to 1 mln 147 tys. 310 zł.
Druga umowa, podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. k ,,DYLMEX – INWESTYCJE”, dotyczyła przebudowy odcinka o długości 995 m, drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice. Wartość inwestycji to: 421 tys. 282 zł.
Z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. podpisano 2 umowy. Pierwsza dotyczyła przebudowy odcinka o długości 835 m, drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów. Wartość inwestycji to: 710 tys. 266 zł. Druga umowa dotyczyła przebudowy odcinka o długości 370 m, drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda. Wartość inwestycji wynosi 184 tys. 333 zł.
Z Zakładem Remontowo-Budowlanym ,,DARBUD” Darowski Adam podpisano 3 umowy. Pierwsza dotyczyła przebudowy odcinka o długości 892 m, drogi powiatowej nr 0823T Łubnice – Budziska. Wartość inwestycji to: 548 307 tys. zł. Druga umowa dotyczyła przebudowy odcinka o długości 430 m, drogi powiatowej nr 0816T Stróżki – Szwagrów oraz odcinka o długości 240 m, drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka – Szwagrów. Wartość obydwu inwestycji wynosi 282 tys.871 zł. Trzecia umowa dotyczyła przebudowy odcinka o długości 995 m, drogi powiatowej nr 0780T Raków – Bogoria – Nowa Wieś. Wartość inwestycji to: 507 241 tys. zł.
Łączna długość odcinków dróg powiatowych planowanych do remontu wynosi 4,83 km, a wartość wszystkich podpisanych umów na odbudowę nawierzchni dróg i budowę mostu to: 3 mln 801 tys. 610 zł. Koszty inwestycji w połowie, tj. w kwocie 1 mln 900 tys. 805 zł,  zostaną pokryte z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą połowę pokryją solidarnie powiat staszowski i gminy na terenie których będą realizowane inwestycje. Termin zakończenia budowy mostu upływa z dniem 30 września 2020 roku, natomiast termin realizacji zadań odbudowy odcinków dróg z 4 umów to 30 sierpnia, a z pozostałych 2 umów, 30 czerwca 2020 roku.

 Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje