PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Pierwsze w nowym roku spotkanie Uniwersytetu

 

W dniu 14 stycznia br., słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie, po przerwie świąteczno-noworocznej, wznowili swoje spotkania. Liczne, ponad siedemdziesięcioosobowe grono słuchaczy, zebrało się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów, żeby wysłuchać 2 wykładów.

Pierwsza prelekcja, pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, była częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, związanej z zagrożeniami w okresie sezonu grzewczego. Kampania jest zorientowana na uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. O tych właśnie zagrożeniach, posługując się fachowo przygotowaną prezentacją multimedialną mówił zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Jarosław Juszczyk. Po zakończeniu wykładu rozlosowano wśród słuchaczy 5 czujników tlenku węgla KIDDE, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Druga prelekcja w wykonaniu starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, także poparta prezentacją, dotyczyła podsumowania dokonań władz powiatu staszowskiego w 2019 roku oraz aktualnego stanu powiatu w obszarach: budżetu i finansów, opieki zdrowotnej, oświaty ponadpodstawowej, inwestycji drogowych, stanu bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także realizacji projektów międzynarodowych. Część wykładu dotyczyła dorobku kulturowego i historycznego ziemi staszowskiej, jaka zachowała się w formie licznych zabytków, pomników przyrody czy eksponatów muzealnych. Kończąc swoje wystąpienia starosta staszowski Józef Żółciak, m.in. zaprosił słuchaczy Uniwersytetu, na ogólnopolską konferencję pt. ,,Kardynał Stefan Wyszyński: o Kościele, Ojczyźnie i godności człowieka”, jaka odbędzie się w dniu 23 kwietnia br., w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie, noszącym imię Prymasa Tysiąclecia.
Prowadząca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Staszowie Grażyna Szlęk, serdecznie podziękowała obydwu wykładowcom za bardzo ciekawe prelekcje oraz zapoznała studentów z programem spotkań zaplanowanych w najbliższych miesiącach.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje