PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU/ 1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 194
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:58 dnia 01.12.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(108), jędrzejowski(99), kazimierski(103), Kielce(104), kielecki(104), opatowski(98), ostrowiecki(96), pińczowski(101), sandomierski(102), skarżyski(92), starachowicki(92), staszowski(103), włoszczowski(93)
Ważność od godz. 05:00 dnia 02.12.2023 do godz. 06:00 dnia 03.12.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 świętokrzyskie (13 powiatów) od 05:00/02.12 do 06:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 25 cm. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje