PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE MGŁA INTENSYWNIE OSADZAJĄCA SZADŹ/ 1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 198
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:57 dnia 05.12.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Mgła intensywnie osadzająca szadź/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(110), jędrzejowski(101), kazimierski(105), Kielce(106), kielecki(106), konecki(88), opatowski(100), ostrowiecki(98), pińczowski(103), sandomierski(104), skarżyski(94), starachowicki(94), staszowski(105), włoszczowski(95)
Ważność od godz. 22:00 dnia 05.12.2023 do godz. 09:00 dnia 06.12.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są mgły intensywnie osadzające szadź. Widzialność w zasięgu mgieł od 50 m do 200 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA I SZADŹ/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 22:00/05.12 do 09:00/06.12.2023 widzialność 200 m, szadź. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o mgłach intensywnie osadzających szadź
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej
z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje