PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje