PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Autor:Publikacja: Grzegorz Wójcikowski

Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 1/2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 1/2024 z dnia 5.02.2024 r. w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach”. Informujemy że w dniu 05.02.2024 r. na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach zostało opublikowane zapytanie ofertowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

link do postępowania na stronie Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach,

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje