PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Ekopracownia – Zielonym Sercem Szkoły

 

Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów –
rzek, oceanów, roślin, zwierząt…
Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu!

 28 listopada br., odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni ekologicznej utworzonej w ramach zadania „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dotacji uzyskanej na wykonanie zadania to 40872,85 zł. Symbolicznego aktu otwarcia ekopracowni dokonali: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Staszowskim Grzegorz Wójcikowski oraz dyrektor szkoły Jan Ungeheuer. Następnie w pracowni odbyły się warsztaty dla uczniów klas III „b”, II „a” i II „d” prowadzone przez nauczycieli: Bartosza Jabłońskiego, Annę Łabęcką Joannę Andrejas, które dotyczyły ochrony bioróżnorodności oraz procesu segregacji odpadów. Były to zajęcia prowadzone w formie dwujęzycznej: polsko-angielskiej. Podczas warsztatów młodzież pracowała z zaangażowaniem i zaciekawieniem co dobrze wróży kolejnym wydarzeniom zaplanowanym w trakcie realizacji projektu, a będzie ich naprawdę dużo. W planie projektu znajdują się między innymi :

 • organizowanie: lekcji ,lekcji otwartych w ekopracowni, lekcji terenowych,
 • konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej.
 • konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej.
 • konkurs wiedzy ekologicznej
 • konkurs „Państwa Miasta – bioróżnorodność” dla grup klasowych
 • zbiórka zużytych baterii
 • „Dni Ekologii w Ekonomiku”
 • Debaty Oxfordzkie w ramach Dni Ekologii
 • udział w akcjach i działaniach ekologicznych szkolnych i zewnętrznych,
 • prowadzenie warsztatów o tematyce ekologicznej dla uczniów szkoły oraz uczniów szkół podstawowych z powiatu
 • warsztaty ekologiczne dla nauczycieli.

Dzięki dotacji możliwe było wyposażenie pracowni ekologicznej w nowe meble szkolne, monitor interaktywny, laptop, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny oraz kompleksowe pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Pracownia o charakterze laboratoryjno-ekologicznym wyposażona w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne stworzy możliwość prowadzenia ciekawszych lekcji, a co się z tym wiąże zwiększy aktywność uczniów. W ekopracowni uczniowie będą mogli pracować metodą projektów, przeprowadzać badania i doświadczenia. Zaplanowane działania przyczynią się również do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, a także pozwoli uaktywnić młodzież do podejmowania działań proekologicznych. Uczestnikami projektu będą: bezpośrednio  – wszyscy uczniowie szkoły podczas lekcji i warsztatów, nauczyciele pracujący w szkole, uczniowie szkół podstawowych z powiatu podczas warsztatów zorganizowanych przez nauczycieli ZSE Staszów a pośrednio – mieszkańcy powiatu staszowskiego. Podczas realizacji zadań zawartych w projekcie szkoła będzie współpracować z innymi jednostkami działającymi w powiecie m.in. ze Starostwem Powiatowym oraz Nadleśnictwem. Efektem ekologicznym realizowanego projektu jest oddziaływanie na świadomość ludzi, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Jest to więc efekt niewymierny, będący procesem długotrwałym i wielokierunkowym. Stan naszego środowiska w przyszłości zależy właśnie od nich.

Foto: Piotr Więcław
Tekst: Bartosz Jabłoński

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje