PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR/ 1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 185
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:55 dnia 03.11.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(100), jędrzejowski(91), kazimierski(95), Kielce(96), kielecki(96), konecki(79), opatowski(90), ostrowiecki(88), pińczowski(93), sandomierski(94), skarżyski(84), starachowicki(84), staszowski(95), włoszczowski(85)
Ważność od godz. 16:00 dnia 03.11.2023 do godz. 22:00 dnia 03.11.2023
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych i zachodnich.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 16:00/03.11 do 22:00/03.11.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, S i W i . Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację atmosferyczną, Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje