PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/1 OPADY MARZNĄCE/ 1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 189
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:29 dnia 21.11.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kazimierski(98)
Ważność od godz. 20:00 dnia 21.11.2023 do godz. 09:00 dnia 22.11.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura
minimalna przy gruncie około -4°C. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. Lokalnie ujemna temperatura powietrza utrzyma się także w środę w ciągu dnia.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (1 powiat) od 20:00/21.11 do 09:00/22.11.2023 temp. min. do -3st., przy gruncie do -4st., ślisko. Dotyczy powiatów: kazimierski.
RSO Woj. świętokrzyskie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(103), jędrzejowski(94), Kielce(99), kielecki(99), konecki(82), opatowski(93), ostrowiecki(91), pińczowski(96), sandomierski(97), skarżyski(87), starachowicki(87), staszowski(98), włoszczowski(88)
Ważność od godz. 16:00 dnia 21.11.2023 do godz. 09:00 dnia 22.11.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura
minimalna przy gruncie około -6°C. Lokalnie ujemna temperatura powietrza utrzyma się także w środę w ciągu dnia.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (13 powiatów) od 16:00/21.11 do 09:00/22.11.2023 temp. min. do -4 st., przy gruncie do -6 st., ślisko. Dotyczy powiatów: buski,
jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: Kielce(98), kielecki(98), konecki(81), opatowski(92), ostrowiecki(90),sandomierski(96), skarżyski(86), starachowicki(86), staszowski(97)
Ważność od godz. 13:00 dnia 21.11.2023 do godz. 21:00 dnia 21.11.2023
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCEOPADY/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 13:00/21.11 do 21:00/21.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(102), jędrzejowski(93), kazimierski(97), pińczowski(95), włoszczowski(87)
Ważność od godz. 18:00 dnia 21.11.2023 do godz. 24:00 dnia 21.11.2023
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCEOPADY/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 18:00/21.11 do 24:00/21.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje