PowiatStaszowski

Home / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego.

 

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane następujące prace:

 • Przełożenie rury zewnętrznej zasilającej centralnego ogrzewania izolowanej,
 • Przełożenie rury spustowej,
 • Przełożenie kolidującej instalacji odgromowej wraz z uziomem,
 • Przełożenie grzejników c.o.,
 • Demontaż stolarki okiennej wraz z wykuciem ścian podokiennych,
 • Podbicie istniejących fundamentów,
 • Wykonanie fundamentów pod szyb windowy,
 • Montaż stalowej konstrukcji szybu wraz ze ścianami osłonowymi i dachem z płyty warstwowej,
 • Montaż urządzenia – dźwigu osobowego wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej,
 • Przygotowanie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację windy),
 • Wykonanie utwardzenia wokół szybu windowego oraz uporządkowanie terenu.

Wykonawcą zadania jest firma „Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik” z siedzibą w Ostrowie Mazowieckim. Planowany termin zakończenia prac to 20 maj 2022 roku.

Wartość powyższej inwestycji – 538 740, 00 zł

Wartość dofinansowania PEFRON – 150 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –

319 824,60 zł

Wkład własny Powiatu – 68 915,40 zł.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje