PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH uczczono w Staszowie

 

Zbigniew Herbert napisał „naród, który traci pamięć traci sumienie”. Ustanowienie święta żołnierzy wyklętych, jest wyrazem hołdu dla ich męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej oraz cierpienia i krwi przelanej w obronie ojczyzny.

Pamiętając o ofierze złożonej na ołtarzu Ojczyzny przez żołnierzy wyklętych, w dniu 1 marca br., przedstawiciele władz samorządowych powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, a także dyrekcja staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego, uczniowie klas mundurowych LO, kombatanci i związkowcy spotkali się w kościele dolnym Sanktuarium św. Jana Pawła II. Po krótkiej modlitwie zainicjowanej przez proboszcza parafii św. Bartłomieja ks. kan. Szczepana Janasa oraz przemówieniach starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i burmistrza Staszowa dr. Leszka Kopcia złożono kwiaty przed tablicami poświęconymi: ,,Młodemu Wojsku Polskiemu”, ,,Żołnierzom Armii Krajowej Podobwodu Staszów” oraz ,,Obrońcom Ojczyzny Prawdy i Wolności”. Następnie zebrani przeszli do kościoła św. Bartłomieja, gdzie została odprawiona msza święta w intencji wszystkich, którzy cierpieli w latach komunistycznego reżimu i oddali życie w walce o wolną Polskę. Liturgii przewodniczył wikariusz parafii ks. Karol Klecha.

We wrześniu 1939 roku, Polacy zapewne nie przypuszczali, jak straszna przyszłość czeka ich i ojczyznę: zagłada istnień ludzkich z rąk niemieckiego i sowieckiego okupanta, dramat Powstania Warszawskiego, deportacja na teren ZSRR i migracja wartościowych Polaków na obczyznę. Na ludzi, którzy bronili ideałów niepodległej Polski spadło nieszczęście w  postaci zniewolenia i sowietyzacji. Po 1944 roku, przeciwko reżimowi komunistycznemu powstało zbrojne antykomunistyczne podziemie. Byli to żołnierze niezłomni. Prześladowani, wykreśleni z historii, wyklęci. Ówczesna władza, uzależniona od sowieckich okupantów, nazywała ich bandytami, fałszowano cel, za który walczyli, starano się wymazać ich z pamięci. Tropieni przez NKWD i UB, mordowani bezprawnie, bez sądu, obdzierani z godności, skazywani na wieloletnie wyroki, traktowani jak bandyci i zdrajcy sowieckiej władzy, do końca trwali wierni złożonej przysiędze. Za przywiązanie do ideałów i tradycji, żołnierze wyklęci zapłacili najwyższą cenę. Ponad 5 tysięcy osób stracono na mocy wyroków sądów wojskowych, 21 tysięcy zmarło w więzieniach bądź zostało zamordowanych, ponad 250 tysięcy skazano na karę więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy zrujnowano ekonomicznie i zdrowotnie. Chwała Bohaterom!

Tekst: Krystyna Semrau
Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje