PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Zmarł śp. Mieczysław Machulak

 

Z żalem informujemy, że w wieku 64 lat zmarł sekretarz miasta i gminy Połaniec

śp. Mieczysław Machulak

 Najszczersze wyrazy współczucia składamy: Małżonce Annie, Synom: Pawłowi i Michałowi, a także pozostałym członkom Rodziny, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego.

 Śp. Mieczysław Machulak był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie, pracował na różnych stanowiskach w administracji samorządowej, pełnił m.in. funkcję zastępcy naczelnika oraz sekretarza miasta i gminy Połaniec.

 Był sumiennym i odpowiedzialnym pracownikiem, człowiekiem o nadzwyczajnej kulturze osobistej.
Założył i redagował pisma samorządowe: ,,Merkuriusz Połaniecki” i ,,Zeszyty Połanieckie”, opublikował kilka książek i liczne artykuły o tematyce regionalnej.

Z pasją i zamiłowaniem realizował inicjatywy we współpracy miasta i gminy Połaniec z partnerami zagranicznymi, szczególnie z Regionem Soleczniki na Wileńszczyźnie, organizując dla tamtejszej Polonii pomoc materialną, przyjazdy do Polski, szczególnie dla dzieci i młodzieży z polskich szkół tamtego regionu.

 Za swoją pracę i działalność społeczną został wyróżniony, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz odznaką honorową ,,Zasłużony dla kultury polskiej”.

 Odszedł nasz współpracownik i kolega samorządowiec, niezawodny realizator wspólnych, inicjatyw i projektów.

Cześć Jego Pamięci!

 

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie, pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu


Pogrzeb śp. Mieczysława Machulaka rozpocznie się mszą świętą żałobną w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, w środę 5 stycznia br., o godz. 15:00

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje