PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Zmarł śp. Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

 

Z żalem informujemy, że w dniu 23 listopada br. w wieku 54 lat zmarł burmistrz miasta i gminy Połaniec

śp. Jacek Tarnowski

Najszczersze wyrazy współczucia składamy Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego.

Śp. Jacek Tarnowski, od 2006 roku nieprzerwanie pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Połaniec, był znakomitym samorządowcem, gospodarzem, lokalnym patriotą i regionalistą.

Pozostawił po sobie inwestycje, które na trwałe zmieniły oblicze gospodarcze i społeczne ziemi połanieckiej, na czele z kompleksem pięciu obszarów inwestycyjnych, bardzo dobrym stanem dróg oraz szeregiem obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Każdego roku zabiegał o poprawę stanu infrastruktury i urządzeń przeciwpowodziowych, a także wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wielką wagę przywiązywał do pomocy osobom starszym, wykluczonym i niepełnosprawnym, m.in. poprzez rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej i utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Umiejętnie korzystając z programów unijnych i krajowych stwarzał we wszystkich obszarach swojej działalności jak najlepsze warunki realizacji zadań i inicjatyw.

Był także niezastąpionym krzewicielem patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, szczególnie idei kościuszkowskich.

W dowód uznania uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Odszedł nasz współpracownik i kolega samorządowiec, niezawodny realizator wspólnych inwestycji, inicjatyw i projektów.

 

Cześć Jego Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie, pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Pogrzeb śp. burmistrza Jacka Tarnowskiego rozpocznie się mszą świętą żałobną w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu, w sobotę, 27 listopada br., o godz. 13:00.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje