PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Zawiadomienie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych

 

Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.)  Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że organ z urzędu pismem z dnia 21.01.2020 r. wszczął postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla zabytku:

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje