PowiatStaszowski

Home / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Mariusz Fijałkowski

Zapytanie cenowe – Rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

 

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach kosztów pośrednich projektu pn.: „Zwalczanie
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”
realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: do 22.12.2020r. do godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 22.12.2020r. godz. 14:30

Zapytanie cenowe z dn. 17.12.2020r. – KOSZTY POŚREDNIE

Zał. nr 1 – projekt umowy

Zał. nr 2 – wykaz asortymentu

Zał. nr 3  – Oświadczenie

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.2

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.3

Odpowiedź na pytania wykonawców z dn. 21.12.2020r. 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 23.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 29.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje