PowiatStaszowski

Home / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Mariusz Fijałkowski

Zapytanie cenowe – Rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

 

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: do 23.12.2020r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 23.12.2020r. godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dnia 17.12.2020r.

Zał. nr 1 – projekt umowy

Zał. nr 2 – wykaz asortymentu

Zał. nr 3 – Oświadczenie

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.2

Odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 21.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 24.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje