PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemi (COVID-19)

 

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 20.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z 14.07.2020

Odpowiedź na pytanie z 15.07.2020

Informacja z otwarcia ofert z 20.07.2020

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 2 z dn. 05.08.2020

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 1 z dn. 10.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 11,12,17 z dn. 10.08.2020

ZAPYTANIE CENOWE

PROJEKT UMOWY zał. nr 1

wykaz asortymentu – zał. nr 2

oświadczenie – zał. nr 3

formularz oferty – zał. nr 4

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pyatnie 3

informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 2

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 1

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 11,12,17

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje