PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Zapytanie cenowe-Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach 311307, 311930, 333107 uczestniczących w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

 

Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach 311307, 311930, 333107 uczestniczących w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

Zapytanie cenowe

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zał. 3 Oświadczenie

Projekt umowy

Informacja o wyborze oferty

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje