PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji Nagrody Marszałka „ŚWIĘTOKRZYSKA VICTORIA”

Ideą nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje.

Statuetki ,,Świętokrzyskiej Victorii’ otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego. Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”.

Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informację dostępne są na stronie www.swietokrzyskie.pro w zakładce ,,Nagrody”. Niezbędną dokumentację należy przesłać do 25 stycznia 2022 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, AL. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem ,,Świętokrzyska Victoria” lub elektronicznie na adres: swietokrzyska.victoria@sejmik.kielce.pl. Telefon do Sekretariatu Nagrody Marszałka: 41 342 13 67. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów czternastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, zaplanowana została na dzień 1 marca 2022 r., w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje