PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Zakończono rodzinny projekt

 

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, zakończyło projekt pn. ,,Bo jednak z rodziną”, realizowany od kwietnia 2019 do lutego 2021 r . Partnerami w projekcie byli: ,,Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej” oraz Gmina Połaniec – Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie o wartości 734 tys. 685,24 zł zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś. Priorytetowa – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

W ramach projektu, w którym wzięło udział 104 uczestników, realizowane było wsparcie na rzecz funkcjonowania rodziny dotyczące: grupy wsparcia, interwencji kryzysowej, asystenta rodziny, warsztatów oraz poradnictwa dla rodzin, w tym m.in.: specjalistycznego, terapeutycznego i prawnego. Działania skierowane były do wychowanków rodzin zastępczych, rodziców zastępczych, osób niepełnosprawnych, grupy „Amazonek Ziemi Staszowskiej” oraz grupy rodzin i wychowanków z problemem wychowawczym.
W programie projektu znalazły się zadania wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych. Udzielano korepetycji z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Z wychowankami realizowano także poradnictwo psychologiczne indywidualne i zajęcia grupowe, związane z identyfikacją predyspozycji, analizą zdolności, zainteresowań, cech charakteru, a także pod kątem wyboru kierunków kształcenia. W dniach od 23 do 28 sierpnia 2020 roku, odbył się wyjazd na obóz terapeutyczno-surwiwalowy do Zakopanego, w którym wzięło udział 25 wychowanków i 20 opiekunów – rodziców zastępczych. Każdy z uczestników obozu otrzymał wyposażenie w postaci: dresów, t-shirtów, kurtki przeciwdeszczowej, butów adidasów, kapci, plecaka i latarki. W grudniu, wszyscy wychowankowie otrzymali paczki „Mikołajkowe”. W lutym br., 25 wychowanków rodzin zastępczych otrzymało urządzenia wielofunkcyjne: drukarkę ze skanerem i zestaw tuszu. W ramach promowania rodzicielstwa zastępczego, odbyły się 2 konferencje w „Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach”, z poczęstunkiem i zajęciami animacyjnymi dla dzieci, w których wzięło udział 200 uczestników. W ramach projektu przygotowano pokój do pracy psychologa, który został stosownie umeblowany i wyposażony w celu stworzenia miłej atmosfery do zajęć z małoletnimi.
Partner projektu, „Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej”, zrealizował działania, w których uczestniczyło 35 członkiń stowarzyszenia, biorących udział w zajęciach: poradnictwa psychologicznego i prawnego, warsztatów z lekarzem oraz z zakresu zdrowego żywienia. Część pań zostało objęte pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej. W programie dla Amazonek, znalazły się także 2 warsztaty wyjazdowe: nad morze – do Dziwnówka i w góry – do Zakopanego. Wyjazdy stanowiły znakomitą okazję do rehabilitacji psychicznej i fizycznej. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono dla stowarzyszenia: laptop, drukarkę laserową, projektor multimedialny, ekran do projektora, sprzęt rehabilitacyjny. Na zakończenie, każda Amazonka do prowadzenia indywidualnej rehabilitacji w miejscu zamieszkania, otrzymała matę do ćwiczeń i piłkę rehabilitacyjną.
Drugi partner w projekcie – Gmina Połaniec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu, objął wsparciem 7 rodzin, razem: 33 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mające trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych i opiekuńczo–wychowawczych. Asystent rodziny realizował zajęcia dotyczące: poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz z zakresu żywienia. Popularnością cieszyły się wyjazdy warsztatowe integracyjno–terapeutyczne do Krakowa, Sandomierza i Bałtowa, jak również wizyty na basenie, w kręgielni i w kinie. Dla wszystkich siedmiu rodzin zakupiono pomoce dydaktyczne i upominki, jak również wyposażono stanowisko pracy w laptop z systemem operacyjnym.
W czasie realizacji całego projektu osiągnięto wymagane wskaźniki. Udział w zadaniu dla wszystkich uczestników był bezpłatny. Środki pochodziły z Unii Europejskiej oraz z wkładu własnego Powiatu Staszowskiego.

Tekst: Anna Ogórek
Foto: Zbigniew Uss Wąsowicz

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje