PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Zakończono projekt

 

Zakończyła się realizacja projektu pn. ,,Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”, którego całkowita wartość wynosiła 2 mln 065 tys. 852 zł, z czego 85% środków, tj. 1 mln 755 tys. 895 pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. Pozostałe 15%, w kwocie 309 tys. 957 zł, zapewnił powiat staszowski.

Ostatnim przekazanym z projektu wsparciem było: 135 l płynu dezynfekcyjnego, 10 dozowników do dezynfekcji rąk, 3 tys. 900 maseczek chirurgicznych i 3 tys. 600 par rękawic, które otrzymali: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Staszowie, Powiatowe Centrum Sportowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Powiatowych, Zespół Szkół w Staszowie, Zespół Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy.

Umowę o dofinansowanie projektu z władzami województwa świętokrzyskiego starostowie powiatu staszowskiego podpisali w dniu 28 maja br. Następnie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie staszowskim rozpoczął realizację postępowania na dostawę środków ochrony osobistej i drobnego wyposażenia na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa, m.in: płynu do dezynfekcji rąk, płynu do dezynfekcji powierzchni, rękawiczek ochronnych, maseczek chirurgicznych, maseczek ochronnych z filtrem, przyłbic, fartuchów ochronnych, kombinezonów ochronnych, ochraniaczy obuwia, termometrów, lamp przepływowych antybakteryjnych oraz dozowników bezdotykowych do dezynfekcji rąk. Ww. asortyment przekazano do beneficjentów projektu, którymi byli: staszowski szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa PSP, PCPR w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Staszowie, szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat staszowski, Powiatowe Centrum Sportowe, Powiatowy Urząd Pracy,  PŚDS w Kurozwękach, MGSPZOZ Staszów, MGZPZOZ w Osieku, Przychodnia Rodzinna w Staszowie, Przychodnia Rodzinna w Jurkowicach, NZOZ ,,Auxilium” w Bogorii, NZOZ w Łubnicach, SGOZ w Oleśnicy, NZOZ w Koniemłotach oraz SPZOZ w: Szydłowie, Rytwianach i Połańcu.

                                                                           Tekst i foto Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje