PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Zakończono plener

 

W sobotę, 17 lipca br. w salach Zamku Królewskiego w Szydłowie odbył się wernisaż 70 prac, jakie 18 artystów namalowało w czasie minionego pleneru malarskiego.

Kolejne twórcze spotkanie malarskie, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowało Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, a komisarzem pleneru był staszowski twórca Norbert Palmer. W tym roku Szydłów ponownie gościł malarzy zagranicznych, tym razem z Republiki Mołdawii, w osobach: Inny Liubow oraz prezes Stowarzyszenia ,,Art. Elit” w Kiszyniowie Elviry Cemortan-Volosin. Najliczniejszą polską ,,reprezentację” wystawił Rzeszów w osobach: Małgorzaty Sarneckiej, Romy Medyńskiej, Barbary Kochan, Iwony Bac, Elżbiety Sawickiej, Marii Mostek, Józefa Machały i Anny Mical. Pozostali twórcy to: Dominika Paczkowska z Krosna, Marta Lipowska z Tarnobrzega, Andrzej Bielecki z Lipska, Jan Drewicz z Góry Kalwarii, Krzysztof Ciecieląg z Radomia, Jacek Ożóg z Krakowa, Andrzej Kozera z Pińczowa i Norbert Palmer ze Staszowa.

Był to 12. z kolei plener zrealizowany przez szydłowskie Centrum Kultury, nad którym patronat honory objęli: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, starosta staszowski Józef Żółciak oraz burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz. Tegoroczny plener zakończono z nadzieją, że w roku przyszłym uda się powtórzyć to wydarzenie z liczniejszym udziałem twórców zagranicznych, m.in. z: Ukrainy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i oczywiście z Mołdawii, jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Obrazy będzie można podziwiać w salach szydłowskiego zamku przez najbliższe miesiące.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje