PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z posiedzenia Zarządu Powiatowego OSP

 

W dniu 10 maja br., obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie. Spotkanie odbyło się w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu druh Grzegorz Rajca, który przywitał uczestników posiedzenia oraz przedstawił porządek obrad. W roboczej części spotkania sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego druh Mieczysław Madej przedstawił najważniejsze dane statystyczne w obszarze funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie staszowskim. Na terenie powiatu działa 79 jednostek OSP, w tym 26 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W jednostkach OSP według danych za 2022 rok, działa ogółem 2590 strażaków ochotników, w tym 2363 druhów oraz 227 druhen. W obszarze wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy druh sekretarz przedstawił następujące dane: jednostki OSP posiadają łącznie 70 lekkich, 29 średnich i 15 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 1 samochód z wyposażeniem technicznym oraz 1 samochód ciężarowy. Z przedstawionych informacji wynika, że z roku na rok jednostki OSP zostają doposażone w specjalistyczny sprzęt przydatny w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwiększa się liczba sprzętu ratowniczego, motopomp, agregatów prądotwórczych czy sprzętu ochrony dróg oddechowych. Co ważne strażacy ochotnicy corocznie podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W dalszej części posiedzenia prezes Zarządu druh Grzegorz Rajca poinformował o zbliżających się zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz o obchodach wojewódzkich jak i powiatowych Dnia Strażaka. Podziękował również druhom za aktywne wykorzystywanie środków przyznanych dla OSP m.in. w celu zakupu wyposażenia i sprzętu. Prezes Grzegorz Rajca podziękował także wszystkim zaangażowanym za organizację powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje wojewódzkie odbędą się w Pińczowie w dniu 20 maja br. Komendant PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz poruszył kwestię stanu technicznego sprzętu alarmowania i łączności oraz poprosił druhów strażaków o zwrócenie uwagi na kwestię badań lekarskich strażaków OSP.

Druhom strażakom z okazji niedawno obchodzonego Dnia Strażaka życzenia złożył starosta staszowski Józef Żółciak, dziękując za udział w licznych akcjach ratujących zdrowie oraz życie mieszkańców powiatu.

                                                                                     Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje