PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z posiedzenia Rady Powiatowej ŚIR w Staszowie

 

Obrady odbyły się w poniedziałek 5 lipca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie. Zaproszonych gości oraz członków Rady, powitał przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Staszowie Stanisław Juszczyk. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie Jerzy Adamkiewicz, członek zarządu ŚIR Aleksander Bidas, przedstawiciele powiatowego lekarza weterynarii w Staszowie, Powiatowego Biura KRUS w Staszowie, Świętokrzyskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Staszowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział Staszów.
Prezentację na temat zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przedstawił Dariusz Gorzkiewicz – zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie. Scharakteryzowano założenia i cele „Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) „STOP SUSZY”, strukturę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz działania podejmowane w ramach tzw. retencji korytowej. Na posiedzeniu przedstawiono również oferty ubezpieczeń dla rolników. Informacje na temat programu PPSS można uzyskać na stronie internetowej www. stopsuszy.pl.

Tekst i foto: Paulina Majczak

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje