PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z posiedzenia Powiatowego Prezydium OSP

 

W dniu 18 stycznia br. w starostwie staszowskim, odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie. Spotkanie otworzył i prowadził prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Grzegorz Rajca.

Główny punkt posiedzenia dotyczył omówienia i zatwierdzenia harmonogramu spotkań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu powiatu staszowskiego, podczas których zostanie dokonana ocena całokształtu działalności jednostki w 2022 roku. Zebrania mają zostać przeprowadzone w terminie do 30 marca, a raporty z posiedzeń powinny zostać złożone do Zarządu Oddziału Powiatowego do 15 kwietnia, skąd zostaną przekazane do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, w terminie do 30 kwietnia br.

Prowadzący posiedzenie druh prezes Grzegorz Rajca poprosił aby Zarządy Gminne Związku OSP przekazały Zarządowi Powiatowemu wykazy imprez strażackich planowanych w roku bieżącym, dotyczących m.in.: wręczenia sztandarów, przekazania samochodów czy kolejnych rocznic utworzenia jednostek. Druh prezes Grzegorz Rajca poinformował także o miejscu i terminie wojewódzkich młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w Sandomierzu, w sobotę 10 czerwca br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Członkowie prezydium podczas posiedzenia w dniu 18 stycznia br., od lewej: Józef Dulęba, Grzegorz Forkasiewicz, Adam Siekierski, Roman Myśliwiec, Grzegorz Karwacki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie Grzegorz Rajca, sekretarz Mieczysław Madej, Stanisław Walczyk, Henryk Stawiarz, komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz i Grzegorz Kwietniewski.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje