PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: leon

Z posiedzenia 2. Konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu staszowskiego

Posiedzenie, jakie odbyło się w poniedziałek 10 czerwca br., otworzył i prowadził przewodniczący Konwentu burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda.

Zasadnicze punkty obrad dotyczyły ustalenia miejsca i daty dożynek powiatowych oraz zaplanowania wspólnych inwestycji drogowych. Jak ustalono po dyskusji, ze względu na różne terminy dożynek gminnych, tegoroczne dożynki powiatowe odbędą się w niedzielę 25 sierpnia w Bogorii.
W temacie inwestycji drogowych omówiono głównie remonty i odbudowy dróg powiatowych, które zostały zniszczone w czasie majowej powodzi. Starosta Józef Żółciak poinformował, że wszystkie wnioski zgłoszone do wojewody zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym.

Najpilniejszymi remontami do wykonania jest odbudowa mostu na cieku wodnym w Podborku, gmina Rytwiany, a także remont przepustu pod drogą powiatową 0825T w Łubnicach. W punkcie ,,wolne wnioski” poruszono temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym koszenie rowów i poboczy, a także utrzymania w należytym stanie chodników. Pod koniec obrad zgłoszono potrzebę dokonania inwestycji zabezpieczających w przyszłości przed szkodami wyrządzonymi nawalnymi deszczami, m.in. poprzez poprawę spływu wód w ciekach wodnych oraz budowę dodatkowych mostów i przepustów.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje