PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z podsumowania rocznej działalności PSP

 

15 lutego 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyła się narada podsumowująca działalność za 2023 rok. Spotkanie rozpoczęto złożeniem meldunku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorzowi Rajcy przez mł. bryg. Grzegorza Stawiarza.

Wszystkich obecnych powitał komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, który następnie przedstawił prezentację z całorocznej działalności funkcjonariuszy staszowskiej komendy, a także poinformował o współpracy z jednostkami OSP.

Z przedstawionych danych wynikało, że na terenie powiatu staszowskiego w całym 2023 roku miało miejsce ponad 1000 różnych zdarzeń, z czego ¾ nie było związanych z pożarami. Łącznie ucierpiało 98 osób, w tym było 20 ofiar śmiertelnych, głównie z powodu wypadków drogowych, jedynie 2 osoby zginęły w wyniku pożarów. Część wystąpienia komendanta st. bryg. Rafała Gajewicza była poświęcona szkoleniom, w których w roku ubiegłym uczestniczyli funkcjonariusze komendy. Szkolenia te dotyczyły: gaszenia pożarów wewnętrznych, ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym, szkolenia z ratownictwa na obszarach wodnych, współpracy PSP z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a także współpracy z Komendą Powiatową Policji w Staszowie, łącznie z przeprowadzeniem  egzaminu dla staszowskich policjantów w komorze dymnej.

W sprawozdaniu znalazły się także zagadnienia dotyczące działań operacyjnych, kontrolno-rozpoznawczych, szkoleniowych, prewencyjnych oraz logistycznych. Komendant Gajewicz przedstawił również cele i kierunki działania na 2024 rok. Zwrócił także uwagę na istotną rolę jednostek OSP w prawidłowym funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podkreślił rolę władz samorządowych w dofinansowaniu i organizacji inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa w gminach. Komendant podziękował zaproszonym gościom za wszelkie dotychczasowe formy wsparcia.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje