PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z obrad Społecznej Rady

 

W dniu 5 sierpnia br. w starostwie staszowskim odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Obrady otworzył i prowadził przewodniczący Rady Społecznej starosta staszowski Józef Żółciak. Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenie Rady, dyrektor Paweł Wojtasik poinformował o niełatwych wyzwaniach, z jakimi dyrekcji i pracownikom szpitala przyjdzie się zmierzyć w najbliższym czasie.

Dyrektor omówił m.in. bieżącą sytuację finansową SPZZOZ oraz najbliższe jej perspektywy, wynikające z ustawowej konieczności podwyższenia wynagrodzeń pracowników, a także z sytuacji wzrostu cen w ostatnich miesiącach.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady Społecznej wyrazili zgodę na dokonanie zmian w regulaminie szpitala w zakresie organizacji Oddziału Ginekologicznego. Odpowiadając na pytania dyr. Paweł Wojtasik poinformował o zakończeniu remontu ww. Oddziału, a także o przebiegu prac na Oddziale Urologicznym, które mają być zakończone do końca września br.

Tekst i foto: Jan Mazanka.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje