PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Drugie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się w dniu 21 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca społecznej rady Halina Łabuda, która przywitała członków rady, starostę staszowskiego Józefa Żółciaka oraz przedstawiła porządek posiedzenia. Podczas posiedzenia, pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowano uchwałę Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Rozpatrzono także wnioski indywidualne, które dotyczyły m.in. zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek, przedstawiła członkom rady kwestię dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Na pytania członków rady odpowiadali m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Benedykt Kozieł, który omówił sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz Radosław Chynek – inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Warto zaznaczyć, iż dzień 21 marca został w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowiony jako Światowy Dzień Zespołu Downa. W tym dniu w szkołach, organizacjach, przedszkolach odbywają się spotkania integracyjne przebiegające pod hasłem Dnia Kolorowej Skarpetki. To wychowawcze inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości, wzmocnienie integracji oraz poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje