PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad Komisji Bezpieczeństwa i Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

W dniu 31 marca br., odbyło się w trybie zdalnym, połączone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które prowadził starosta staszowski Józef Żółciak. Obrady rozpoczęto od stwierdzenia ich prawomocności, przyjęcia porządku, a także omówienia protokołów i realizacji wniosków z poprzednich spotkań.

W programie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, znalazły się tematy dotyczące:

  1. wniosku w sprawie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 765 z ulicą Mickiewicza w Staszowie,
  2. oceny pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,
  3. przyjęcia Planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2021,
  4. informacji komendanta powiatowego Policji w Staszowie insp. Leszka Dębowskiego, o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2020 rok oraz zaopiniowania tej informacji,
  5. informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie bryg. Rafała Gajewicza, o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu staszowskiego za okres 2020 roku oraz zaopiniowania tej informacji,
  6. informacji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Staszowie
    Bożeny Głaz, o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2020 rok, oraz zaopiniowanie tej informacji,
  7. wniosku dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg: Krakowska-Oględowska-Kościuszki w Staszowie, który uznano za bezzasadny.

Natomiast obrady Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zostały rozpoczęte od omówienia przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Staszowie Bożenę Głaz, sytuacji epidemicznej oraz przebiegu kampanii szczepień antycovidowych na terenie powiatu staszowskiego. W nawiązaniu do tego tematu, aktualną sytuację w staszowskim szpitalu, zrelacjonował dyr. Paweł Wojtasik. Następnie insp. Andrzej Sałata przedstawił Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2021 rok, który został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt posiedzenia dotyczył omówienia przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do ochrony przed powodzią i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Obrady zakończono analizą i dłuższą dyskusją dotycząca Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego, jak również ,,Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego – wydanie IV z 2019 roku, z konsekwencjami dla realizacji inwestycji na terenach zalewowych. Na wniosek starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, tematowi temu będą poświęcone najbliższe obrady Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego, z udziałem zaproszonych parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej. Pod koniec posiedzenia starosta Józef Żółciak, poinformował o otrzymanym w trakcie obrad, piśmie wojewody świętokrzyskiego, w sprawie organizacji kolejnych punktów szczepień antycovidowych i poprosił burmistrzów i wójtów o ewentualne deklaracje w tym temacie. Po wyczerpaniu programów obydwu posiedzeń, starosta Józef Żółciak złożył wszystkim jej uczestnikom życzenia świąteczne i zakończył obrady.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje