PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z obrad 56. Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca odbyło się 26 maja br. Przyjęto 2 uchwały, które dotyczyły:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2023-2028,
– zmian w budżecie na 2023 rok.
Przyjęto również Oświadczenie Rady Powiatu w Staszowie w sprawie Uczczenia Dobrego Imienia św. Jana Pawła II – przyjęte z okazji 103. rocznicy urodzin Ojca Świętego. Rada Powiatu w Staszowie jednogłośnie przyjęła oświadczenie o następującej treści:
„Ojciec Święty Jan Paweł II, zajmuje szczególne miejsce w historii Polski, Europy i Świata. Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich, okazywał szczególną wrażliwość i troskę o każdego kto potrzebował wsparcia i opieki, szczególnie w krajach zniewolonych przez autorytarne rządy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, uczyniły św. Jana Pawła II najważniejszym z ojców niepodległości Polski.
Rada Powiatu w Staszowie wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II oraz wdzięczność za jego wkład w odrodzenie naszej Ojczyzny. Karol Wojtyła był naocznym świadkiem okrucieństwa politycznego i ideologicznego reżimów, które usiłowały zanegować podstawowe prawa człowieka. Jego pontyfikat przypadł na trudne lata, a głos podczas pielgrzymek do Ojczyzny umacniał wiarę, dawał siłę i otuchę do budowania lepszej przyszłości. Dla milionów ludzi na całym świecie Jan Paweł II pozostaje wzorem do naśladowania i życiowym drogowskazem. Papież pielgrzym, jak nazywano Jana Pawła II, odwiedzając 130 krajów i około 900 miejscowości, przynosił pokój, nadzieję i radość lokalnym społecznościom w różnych zakątkach świata.
Papież był zwolennikiem integracji narodów, podkreślał że Europa powinna oddychać obydwoma płucami – wschodnim i zachodnim. Przemawiając w polskim parlamencie Jan Paweł II zaznaczając potrzebę sytuowania się państwa w ładzie europejskim powiedział: „Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską”.
Wobec próby zanegowania dorobku intelektualnego i moralnego Papieża Polaka, Rada Powiatu w Staszowie, uważa za konieczne przypomnienie i podkreślenie kluczowej roli, jaką Karol Wojtyła odegrał w najnowszej historii naszej Ojczyzny. W minionych latach dla uczczenia Ojca Świętego i podkreślenia duchowej więzi z Jego Osobą, społeczeństwo ziemi staszowskiej dało wyraz w formie licznych inicjatyw i dzieł, stąd m.in.: Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie wybudowane jako wotum wdzięczności za uratowanie życia Papieża Polaka podczas zamachu w dniu 13 maja 1981 roku, pomniki Jana Pawła II, ulice, szkoły i przedszkola Jego imienia, a także od dnia 16 października 2021 roku, patronat osoby Ojca Świętego dla Miasta Staszowa.
W uznaniu wszystkich zasług Papieża Polaka, składamy Wielkiemu Rodakowi wyrazy wdzięczności za cały Jego pontyfikat, występujemy w obronie Jego dobrego imienia i wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania autorytetu Świętego Jana Pawła II.”

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych, radny Zbigniew Wiącek poruszył kwestię Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje