PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z obrad 47 sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę porządku posiedzenia, starosta staszowski Józef Żółciak, zawnioskował o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, po zmianach dokonanych przez Zarząd Powiatu.

Przed rozpoczęciem głosowanie projektów uchwał radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego, w dniu 29 września, śp. Mieczysława Gila pochodzącego z Gac Słupieckich, opozycjonisty, członka NSZZ ,,Solidarność”, posła na Sejm X i I kadencji oraz senatora VIII kadencji.

Podczas obrad przyjęto 8 projektów uchwał, które dotyczyły: ▪ przyznawania stypendiów Starosty Staszowskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu staszowskiego ▪ obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ▪ zmiany Uchwały Nr VIII/26/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, w miejsce śp. Jacka Tarnowskiego powołano obecnego burmistrza Jacka Nowaka ▪ zgłoszenia kandydata Rady Powiatu w Staszowie na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie, nowym członkiem Rady został wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Batóg ▪ określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku ▪ zmiany Uchwały Nr XLV/35/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica ▪ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027 ▪ zmian w budżecie na 2022 rok.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych” poruszono problemy dotyczące: spraw oświatowych, wydatkowania środków PFRON, sytuacji w staszowskim szpitalu, remontu dróg i budowy przejść drogowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje