PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z obrad 44. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie odbyło się w dniu 31 maja br., Do porządku obrad zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę nie zgłoszono uwag. Podczas sesji przegłosowano 14 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2021 dla Powiatu Staszowskiego,
2. przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2021 rok,
3. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok,
4. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2021 rok – projekt 17/22.
5. udzielenia pomocy finansowej gminom: Staszów, Połaniec, Osiek, Szydłów, Oleśnica, Bogoria, Rytwiany i Łubnice w kwocie po 7 tys. zł na utrzymanie w gotowości bojowe jednostek OSP, przyjęto 8 projektów uchwał,
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2027,
7. zmian w budżecie na 2022 rok – projekt 19/22 – po zmianach.
W punkcie obrad ,,wnioski i oświadczenia radnych” poruszano tematy dotyczące, m.in.: remontów i modernizacji dróg powiatowych oraz inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje