PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad 29. sesji Rady powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie, odbyło się w trybie zdalnym w dniu 15 stycznia br. Do porządku obrad zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę, starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, złożył wniosek o wprowadzenie pod głosowanie dodatkowo jednego projektu uchwały. Rozszerzony  porządek posiedzenia, a także protokół w poprzednich obrad, został przyjęty jednogłośnie.

W czasie sesji z udziałem wszystkich 19 radnych przyjęto łącznie 5 projektów uchwał, które dotyczyły:

  1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica w kwocie 6 tys. zł, z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości jednostek OSP,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2021 – 2027,
  3. zmian w budżecie na 2021 rok,
  4. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,
  5. zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada w Staszowie.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu ,,wnioski i oświadczenia radnych”, w czasie której omówiono tematy dotyczące odśnieżania dróg powiatowych, a także rejestracji na szczepienia antycovidowe w powiecie staszowskim.

O aktualnie kończonych procedurach wyłaniania podmiotów, które będą realizować szczepienia, a także ustanowienia pełnomocników ds. szczepień na terenie poszczególnych gmin oraz o innych aspektach tego procesu, m.in. dotyczących dystrybucji szczepionek, poinformował starosta staszowski Józef Żółciak. Informacje o realizacji szczepień na terenie powiatu staszowskiego, jakie dotychczas udało się uzyskać, znajdują się w zakładce, z prawej strony www.staszowski.eu, która na bieżąco będzie aktualizowana.

                                                                    Opracował: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje