PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad 22. Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca. Do zaproponowanego porządku sesji nie zgłoszono uwag.

Podczas posiedzenia radni przyjęli 11 projektów uchwał, w tym 6 projektów w sprawie udzielenia, po 6 tys. zł, pomocy finansowej miastom i gminom oraz gminom powiatu staszowskiego na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozostałe trzy projekty uchwał dotyczyły:

  1. zmiany uchwały Nr XX/22/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie włączenia z dniem 1 września 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027,
  3. zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok.

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych poruszono sprawy dotyczące m.in.: poprawienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Willowej, budowy chodnika w miejscowości Moszyny i Jurkowice, pozyskanych przez powiat funduszy na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowania przebudowy i zmiany użytkowania budynku po byłej komendzie policji w Staszowie. Na zgłoszone interpelacje i zapytania odpowiedział starosta staszowski Józef Żółciak.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje