PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad 20. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie odbyło się 2 lipca br. Do porządku obrad nie wniesiono poprawek, po stwierdzeniu quorum, rozpoczęto głosowanie projektów uchwał dotyczących:

  1. zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 maja 2020r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok,
  3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
  4. likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie,
  5. włączenia z dniem 1 września 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
  6. zmian w budżecie na 2020 rok,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Staszowski.

Wszystkie projekty zostały przyjęte, następnie radni wysłuchali rocznego sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2019 na terenie powiatu staszowskiego przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu.

Wnioski i oświadczenia radnych dotyczyły, m.in.: finansowania przebudowy dróg powiatowych w 2019 i 2020 roku, przesyłania radnym dokumentów z posiedzenia Zarządu Powiatu i projektów uchwał, zmian w planie przewozów pasażerskich, budowy chodników, przejazdu kolejowego w Koniemłotach oraz bezpieczeństwa na drogach. Na zgłoszone interpelacje i zapytania odpowiedział starosta staszowski Józef Żółciak. Przed zamknięciem obrad w dyskusji poruszono także sprawy dotyczące pozyskanych przez powiat funduszy na zabezpieczenie przed COVID-19, m.in. 1 mln 615 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, plus wkład własny powiatu staszowskiego – 300 tys. zł, co daje kwotę 1 mln 915 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników: staszowskiego szpitala, 10 przychodni, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej PSP oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie, a za jego pośrednictwem, m.in. dla szkół ponadpodstawowych.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje