PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, obchody rozpoczęto o godz. 8:00 mszą świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wiśniowej. Kwiaty przed tablicą z sercem Hugona Kołłątaja złożyli posłowie na Sejm RP: Anna Krupka i Marek Kwitek, a także delegacje: powiatu staszowskiego, miasta i gminy Staszów oraz Stronnictwa ,,Piast”.
Uroczystości w Staszowie rozpoczęto zbiórką w Parku im. Adama Bienia, skąd uczestnicy obchodów przeszli do Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie o godz. 11:30 rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny. Liturgii przewodził proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie ks. Grzegorz Jeż, a homilię wygłosił proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Wiązownicy-Kolonii ks. Zbigniew Gajewski. Po zakończeniu mszy świętej, dalsze uroczystości odbyły się na staszowskim Rynku. Po odegraniu hymnu, wciągnięciu flagi państwowej na maszt, przemówieniu starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, a także posłów: Michała Cieślaka i Czesława Siekierskiego, rozpoczęto składanie kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Zakończenie obchodów miało miejsce na ul. Parkowej, gdzie burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć oficjalnie zakończył uroczystości i podziękował wszystkim osobom uczestniczącym w tegorocznym święcie.

Tekst i foto: Paulina Majczak i Jan Mazanka

Przemówienie starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wygłoszone z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Ziemi Staszowskiej

W dniu dzisiejszym obchodzimy dwieście trzydziestą drugą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej, po konstytucji amerykańskiej, przyjętej zaledwie 4 lata wcześniej. Konstytucja 3 Maja miała poprawić system polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, oparty na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Miała zmienić ustrój państwa na monarchię dziedziczną, wprowadzić częściowe zrównanie praw mieszczan i szlachty oraz wziąć chłopów pod ochronę państwa, między innymi łagodząc nadużycia pańszczyzny. I choć było to wydarzenie odległe czasowo, to nadal w naszej świadomości zajmuje bardzo ważne miejsce. Zebraliśmy się dziś na staszowskim Rynku również po to, aby zademonstrować podobną troskę o sprawy kraju, jak czynili to, m.in.: Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic, związani swoją działalnością z ziemią staszowską i świętokrzyską. Konstytucja 3 Maja, mimo, że przetrwała tylko czternaście miesięcy, była dokumentem, który sprawił, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten został zapisany nie tylko w tekście Konstytucji, ale przede wszystkim w sercach i umysłach Polaków. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie – wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym, wspominając dokonania i próby przeprowadzenia reform ustrojowych w naszym kraju w końcu osiemnastego stulecia, powinniśmy także zastanowić się nad problemami dnia dzisiejszego. Czy zapisane w Konstytucji 3 Maja, a także w obecnie obowiązującej od 1997 roku, wolność wyznania, równość i tolerancja są stosowane poprzez: brutalne ataki na osobę świętego Jana Pawła II, dewastację jego pomników i zakłócanie liturgii mszy świętych? Powstaje pytanie, czy sprawy kraju widziane przez Hugo Kołłątaja i Stanisława Staszica można w dniu dzisiejszym odnieść do postaw niektórych ugrupowań głosujących za przyjmowaniem rezolucji blokujących przekazanie Polsce należnych środków, w tym, między innymi blisko 160 mld złotych z Krajowego Planu Odbudowy.

W obecnym czasie, jakże wskazany jest powrót do założeń jednego z ojców zjednoczonej Europy Roberta Schumana, który przekonywał ,,Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia Super Państwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą, i nie ma sensu, aby ten stan rzeczy usuwać lub dokonywać unifikacji”. Obecnie Komisja Europejska próbuje, podważyć nasz porządek ustrojowy zapisany w konstytucji i narzucić wymagania, które nie zostały wyszczególnione w traktatach. Przykładem z ostatnich dni niech będzie próba zawładnięcia przez Unię Europejska polskimi lasami, które stanowią 1/3 terytorium naszego kraju. Nie możemy się zgodzić na taki stan rzeczy, mając w szczególności na względzie dobro przyszłych pokoleń Polaków. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu, w poniedziałek 1 maja z okazji 19. rocznicy naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ,,chcemy odgrywać ważną rolę w silnej Unii, ale takiej, która szanuje integralność poszczególnych państw”. Nie możemy także zaprzepaścić dotychczasowego dorobku, jaki osiągnięto w procesie demokratyzacji życia społeczno-politycznego i gospodarczego naszego kraju. Mimo wieloletnich destrukcyjnych działań niektórych grup, należy stwierdzić, że po blisko dwuletniej pandemii Covidu, jak i wyniszczającej wojnie w Ukrainie, zdołaliśmy utrzymać stabilną sytuację ekonomiczną i budżetową, jak również uprzednio wprowadzone programy socjalne.

Szanowni Państwo, z okazji przypadającego w dniu jutrzejszym święta patrona Strażaków, św. Floriana, druhom strażakom życzę pełnego bezpieczeństwa w Waszej służbie, a także wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym. Na zakończenie, pamiętając o wielowiekowym dorobku naszych przodków, czego przykładem jest właśnie Konstytucja uchwalona 232 lata temu, pragnę życzyć obywatelom ziemi staszowskiej, aby obecne szanse i możliwości życia we wspólnocie europejskiej, zostały spożytkowane przez nas wszystkich z rozsądkiem – dla dobra naszego kraju i wszystkich obywateli.
Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym za patriotyczną postawę i uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje