PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,

która odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku o godzinie 900

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/21 z dnia 30 września 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” – projekt 66/21.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 69/21.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 72/21.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027 – projekt 70/21.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 71/21.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu staszowskiego za 2020 rok oraz informacja Starosty Staszowskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2020 rok.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje