PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXXV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 13 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00

odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

(w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie)

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIV/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku.
 5. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu dotycząca ochotniczych form służby wojskowej.
 6. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu staszowskiego przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/16/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski – projekt 45/21.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie – projekt 46/21.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – projekt 47/21.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 48/21.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 49/21.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 50/21.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 51/21.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 52/21.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 53/21.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 54/21.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 55/21.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/33/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 59/21.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/31/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 62/21.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 60/21.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego na rzecz Skarbu Państwa – projekt 61/21.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie określenia
  powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt 58/21.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027 – projekt 56/21 po zmianach.
 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 57/21 po zmianach.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 27. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje